WebQuest o bezpieczeństwie w sieci przeznaczony dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat.

Autorkami tego WebQuestu są:
Joanna Paradzińska i Dorota Kowalewska.